Inside Magazine

Facebook http://www.inside-magazine.sk/en/poverty/uploads/ Understanding the man with disability,...

EN | SK

chudoba

Väčšina svetovej populácie a národov žije v chudobe. Prečo je tomu tak? Stačí viniť chudobných ľudí, že sú nezodpovední, leniví, a že robia zlé rozhodnutia? Sú za to zodpovedné ich vlády? Tieto a iné príčiny chudoby a nerovnosti sú bezpochyby skutočné. Ale hlbšie a globálne príčiny chudoby sú často menej diskutované.

zaujímavé linky

 

http://go.worldbank.org/5V41Z1WRL0
http://go.worldbank.org/3KL75ZFJ60

http://bized.ac.uk/cgi-bin/glossarydb/browse.pl?glostopic=1&glosid=401

http://www.globalissues.org/article/4/poverty-around-the-world

http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2007-2008/

http://www.globalissues.org/article/715/today-over-25000-children-died-around-the-world

http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2007-2008/

http://www.un.org/millenniumgoals/pdf/mdg2007.pdf

http://www.un.org/millenniumgoals/pdf/mdg2007.pdf

http://www.unicef.org/sowc99/index.html

http://www.newint.org/issue287/keynote.html

http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2007-2008/

http://hdr.undp.org/hdr2006/

http://www.unicef.org/sowc05/english/index.html

http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2007-2008/

http://www.un.org/millenniumgoals/pdf/mdg2007.pdf

http://www.un.org/millenniumgoals/pdf/mdg2007.pdf

http://www.forbes.com/2007/03/06/billionaires-new-richest_07billionaires_cz_lk_af_0308billieintro.html

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTDEBTDEPT/0,,contentMDK:20260049~menuPK:528655~pagePK:64166

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/DATASTATISTICS/0,,contentMDK:20535285~menuPK:1192694~pagePK:64133150

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/DATASTATISTICS/0,,contentMDK:20394937~menuPK:1192714~pagePK:64133150

http://www.charlotte.com/mld/charlotte/business/industries/11853644.html

http://www.oneworld.org/ips2/aug98/16_20_084.html
http://www.ips-dc.org/reports/top200.htm

http://www.newint.org/issue312/facts.htm
http://hdr.undp.org/reports/global/1999/en/

http://www.wri.org/wr2000/agro_food.html

http://www.cepr.net/globalization/scorecard_on_globalization.htm

http://www.foodfirst.org/pubs/backgrdrs/2001/s01v7n3.html

http://volunteernow.ca/take_action/issues_consumerism.htm

 

INSIDE MAGAZINE. Copyright by Magna Deti v núdzi. 2009. Všetky práva vyhradené. 

with love by milk